Projekty badawcze i stypendia

2013 – 2014    Roczne stypendium naukowe w ramach programu Visby, przyznanego przez The Swedish Institute, projekt  pt. „Cross-cultural research on psychological determinants of knowledge workers’ well-being”. Realizacja projektu na Uniwersytecie Sztokholmskim, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji, pod kierunkiem dr Claudii Bernhard-Oettel.

2012 Półroczne stypendium Rodziny Węclewiczów na Uniwersytecie Sztokholmskim, Wydział Psychologii, opiekun: Prof. Magnus Sverke, Kierownik Wydziału Psychologii Pracy i Organizacji.

2012 Grant sfinansowany przez The Research Council of Norway, program Yggdrasil, projekt pt. „Cross-cultural research on psychological and social determinants of older workers’ economic activity” (kierownik projektu). Realizacja projektu na Uniwersytecie w Tromsø, Instytut Psychologii, pod kierunkiem Prof. Joara Vittersø.

2011 Grant wewnętrzny Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców nr. Ips/4/11, kieroniwk projektu pt. „Adaptacja kulturowa narzędzi diagnostycznych do badania orientacji hedonistycznej i eudajmonistycznej”. (kierownik projektu)

2011 Projekt pt. „Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia”. Instytut Psychologii UAM, kierownik grantu:  Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska. (członek zespołu)

2007 Projekt pt. „Preferencje poznawcze psychologów a strategie diagnozowania”. Instytut Psychologii UAM, kierownik grantu: dr A. Słysz. (członek zespołu)