Wystąpienia konferencyjne

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Rigotti, T.,  Lindfors, P. (2015, maj). Creativity as a cognitive resource at work: A comparison between self-employed and employees. Referat zaprezentowany na The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norwegia.

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Magnusson Hanson, L., Rigotti, T.,  Lindfors, P. (2015, maj). Benefits of creativity and burdens of management: Longitudinal changes in resources at work and emotional well-being of professionals. Referat zaprezentowany na The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norwegia.

Bujacz, A., Dunne, S., Fink, D., Gatej, A. R., Karlsson, E., Ruberti, V.,  Wronska, M. K. (2014, sierpień). Does creativity make you happy? Referat zaprezentowany na The Junior Researcher Programme Conference, Cambridge, Wielka Brytania.

Wronska, M. K., Bujacz, A., Dunne, S., Fink, D., Gatej, A. R., Karlsson, E.,  Ruberti, V. (2014, lipiec). How competent do you feel during creative activity? The role of need for closure and neuroticism. Plakat zaprezentowany na The 17th European Conference on Personality, Lausanne, Szwajcaria.

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Magnusson Hanson, L.,  Lindfors, P. (2014, lipiec). Well-being of working elite: Longitudinal analysis of healthy work profiles among managers and creative professionals. Referat zaprezentowany na The 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.

Bujacz, A., Dunne, S., Fink, D., Gatej, A. R., Karlsson, E., Ruberti, V., Wronska, M. K. (2014, lipiec). Can creative activity make you flourish? Investigating the role of creative activity in building autonomy and positive feelings. Plakat zaprezentowany na The 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Lindfors, P. (2014, lipiec). Creative work and well-being. Plakat zaprezentowany na The 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Magnusson Hanson, L., Lindfors, P. (2014, maj). Work profiles among professionals in Sweden: A latent transition analysis. Referat zaprezentowany na The Employment in Nordic Countries and Work-related Consequences (Workshop), Sztokholm, Szwecja.

Bujacz, A., Lindfors, P., Sverke, M. (2013, wrzesień). Positive but distinct: Satisfaction and engagement are supported by different job resources. Plakat zaprezentowany na The 6th Seminar on Positive Occupational Health Psychology, Leuven, Belgia.

Bujacz, A., Kaczmarek, L. (2013, czerwiec). Measuring employee well-being: lessons from positive psychology. Referat zaprezentowany na FALF 2013 Conference, Changes in Working Life: Individual, Organizational, and Methodological Perspectives, Stockholm, Szwecja.

Bujacz, A., Sverke, M. (2013, maj). Satisfied if you don’t mind, engaged when you care. Positive emotions in relation to work centrality and turnover intention. Plakat zaprezentowany na The 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Münster, Niemcy.

Kaczmarek, Ł., Bujacz, A., Drążkowski, D., Haładziński, P. (2013, maj). Measuring states and the trait of happiness. Referat zaprezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Polsce, Sopot, Polska.

Bujacz, A., Vittersø, J. (2012, czerwiec). Eudaimonic during work, but hedonic at night: The perception of motives for activities changes with context. Referat zaprezentowany na The 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.

Bujacz, A., Vittersø, J. (2012, maj). Intrinsic goals and eudaimonic motivation: life aspirations and motives for the everyday activities of middle-aged Polish individuals. Referat zaprezentowany na The 1st Czech Positive Psychology Conference, Brno, Czechy.

Bujacz, A. (2012, maj). Hedonia and eudaimonia in positive psychology research. Referat zaprezentowany na The Second International Conference on Psychology and Behavioural Sciences, Ciążeń koło Poznania, Polska.

Bujacz, A., Enko, J., Koppa, A. (2011, czerwiec). Teachers’ Creativity and their Use of Innovative Teaching Methods: Description of Interdependence. Referat zaprezentowany na The 4th International Conference for Theory and Practice in Education: Society and Education, Budapeszt, Węgry.

Bujacz, A., Enko, J., Koppa, A. (2011, czerwiec). Mutual Perception of Creative Behavior in the Relationship between Student and Teacher. Referat zaprezentowany na The 4th International Conference for Theory and Practice in Education: Society and Education, Budapeszt, Węgry.

Kaliszewska-Czeremska, K., Rawecka, J., Bujacz, A. (2011, czerwiec). Diagnoza społecznej i fizycznej przestrzeni rozwoju małego dziecka. Poster zaprezentowany na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, Polska.

Kaliszewska-Czeremska, K., Matejczuk, J., Bujacz, A. (2011, czerwiec). E-learning – nowe wyzwanie rozwojowe i edukacyjne? [E-learning – new developments and educational challenges?]. Poster zaprezentowany na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, Polska.

Bujacz, A. (2011, kwiecień). Optimal experience at work – the nature of job satisfaction. Referat zaprezentowany na The First International Postgraduate Conference, Ciążeń Koło Poznania, Polska.

Bujacz, A. (2011, kwiecień). Pozytywne emocje w pracy. Warsztat przeprowadzony naKonferencji „Mazowieckie Forum Trenerów Biznesu”, Warszawa, Polska.

Bujacz, A. (2010, wrzesień). Praktyczne zastosowanie treningu twórczości we współpracy z wolontariuszami. Warsztat przeprowadzony na Międzynarodowym Kongresie Service Civil International, Mikuszewo, Polska.

Błaszak, M., Bujacz, A., Przybylski, Ł. (2010, paździenik). Projektowanie jako rozszerzanie umysłu człowieka. Referat wygłoszony na Konferencji „Projektowanie uniwersalne – równe prawa, równy dostęp”, Warszawa, Polska.

Bujacz, A. (2010, kwiecień). Wykorzystanie analizy protokołu w badaniach nad projektowaniem twórczym. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów, Ciążeń koło Poznania, Polska.

Bujacz, A. (2010, maj). Kreatywność w pracy – jak zbudować twórczy klimat? Warsztat przeprowadzony na Konferencji II edycji cyklu szkoleń „Piramida Sukcesu”, Poznań, Polska.

Bujacz, A. (2010, maj). Rozsmakuj się w kreatywności – o twórczości słów kilka. Warsztat przeprowadzony na Konferencji „Smaki Psychologii”, Łódź, Polska.

Bujacz, A. (2010, luty). Stymulowanie umiejętności projektowania przestrzennego w oparciu o metodologię treningu twórczości. Warsztat przeprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między Psychologią a Sztuką”, Poznań, Polska.

Bujacz, A. (2009, listopad). Przeskoczyć sześcian – przełamywanie schematu sześcianu. Warsztat przeprowadzony na Laboratorium Treningu Twórczości, Poznań, Polska.

Bujacz, A. (2009, maj). Realizacja preferencji poznawczych w twórczości. Referat wygłoszony na VII Uroczystej Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, Kraków, Polska.

Bujacz, A. (2007, grudzień). Efektywność szkoleń jako kluczowa zmienna w pracy trenera. Referat wygłoszony na Konferencji „Psycholog idzie do pracy”, Poznań, Polska.