Publikacje

Bujacz, A., Eib, C., & Toivanen, S. (2019). Not all are equal: A Latent Profile Analysis of well-being among the self-employedJournal of Happiness Studies, in press. doi: 10.1007/s10902-019-00147-1

Woodham, L. A., Round, J., Stenfors, T., Bujacz, A., Karlgren, K., Jivram, T., … Poulton, T. (2019). Virtual patients designed for training against medical error: Exploring the impact of decision-making on learner motivation. PLoS ONE, 14(4), 1–21. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215597

Wronska, M.K, Bujacz, A., Gocłowska, M., Rietzschel, E.F., & Nijstad, B. A. (2019). Person-task fit: Emotional consequences of performing divergent versus convergent thinking tasks depend on need for cognitive closurePersonality and Individual Differences, 142, 172 -178. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.09.018 

Morin, A. J. S., Bujacz, A., & Gagné, M. (2018). Person-centered methodologies in the organizational sciences: Introduction to the feature topic. Organizational Research Methods, 21(4), 803-813. doi: 10.1177/1094428118773856

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Rigotti, T., Magnusson Hanson, L., & Lindfors, P. (2018). Psychosocial working conditions among high-skilled workers: A Latent Transition AnalysisJournal of Occupational Health Psychology, 23(2), 223-236. doi: 10.1037/ocp0000087 [supplementary material]

Bujacz, A., Bernhard-Oettel, C., Rigotti, T., & Lindfors, P. (2017) Task level work engagement of self-employed and organizationally employed high-skilled workers. Career Development International, 22(6), 724-738. doi: 10.1108/CDI-05-2016-0083

Morin, A. J. S., Gagné, M., & Bujacz, A. (2016). Feature topic: Person-centered methodologies in the organizational sciences. Organizational Research Methods, 19(1), 8–9. doi:10.1177/1094428115617592

Bujacz, A., Dunne, S., Fink, D., Gatej, A. R., Karlsson, E., Ruberti, V., & Wronska, M. K. (2016). Why do we enjoy creative tasks? Results from a multigroup randomized controlled study. Thinking Skills and Creativity, 19, 188–197. doi:10.1016/j.tsc.2015.11.002

Kaczmarek, L. D., Bujacz, A., & Eid, M. (2015). Comparative latent state-trait analysis of satisfaction with life measures: The Steen Happiness Index and the Satisfaction with Life Scale. Journal of Happiness Studies, 16 (2), 443-453. doi: 10.1007/s10902-014-9517-4

Mojs, E., Bartkowska, W., Kaczmarek, L.D., Ziarko, M., Bujacz, A. & Warchoł-Biedermann, K. (2015). Psychometric properties of the Polish version of the brief version of Kutcher Adolescent Depression Scale – assessment of depression among studentsPsychiatr. Pol., 49(1), 135–144. doi: 10.12740/PP/22934

Kaczmarek, L.D., Kashdan, T.B., Drążkowski, D., Enko, J., Kosakowski, M., Szäefer, A., & Bujacz, A. (2015). Why do people prefer gratitude journaling over gratitude letters? The influence of individual differences in motivation and personality on web-based interventions. Personality and Individual Differences, 75, 1-6 . doi: 10.1016/j.paid.2014.11.004

Bujacz, A., Vittersø, J., Huta, V., & Kaczmarek, L.D. (2014). Measuring hedonia and eudaimonia as motives for activities: Cross-national investigation through traditional and Bayesian structural equation modeling. Front. Psychol., 5:984. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00984

Bujacz, A., Dunne, S., Fink, D., Gatej, A. R., Karlsson, E., Ruberti, V., & Wronska, M. K. (2014). Does creativity make you happy? The influence of creative activity on hedonic and eudaimonic well-being. Journal of European Psychology Students5 (2), 19-23. doi: http://dx.doi.org/10.5334/jeps.by

Kaczmarek, L. D., Kashdan, T., Drążkowski, D., Bujacz, A., & Goodman, F. (2014). Why do greater curiosity and fewer depressive symptoms predict gratitude intervention use? Utility beliefs, social norm beliefs, and perceived self-control. Personality and Individual Differences, 66, 165-170. doi: 10.1016/j.paid.2014.03.032

Bujacz, A., Hornowska, E. (2012). Hedonizm i eudajmonizm w badaniach psychologii pozytywnej. Psychologia Jakości Życia, 11 (1).

Bujacz, A., Skrzypska, N., Zielińska, A. M. (2012). Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania. Gerontologia Polska, 2, 8–15.

Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Kaliszewska-Czeremska, K., Appelt, K., Rawecka, J., Bujacz, A. (2012) Paradoksalny efekt triangulacji? Edukacja, 3(119).

Bujacz, A. (2012). Wykorzystanie analizy protokołu w badaniach nad projektowaniem. W: W. J. Paluchowski, A. Bujacz, P Haładziński, & L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Bujacz, A. (2011). Trening twórczości w projektowaniu przestrzeni. W: W. J. Paluchowski (Red.), Między psychologią a sztuką. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Bujacz, A. (2009). Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 105-114.

Prace dyplomowe

Bujacz, A. (2017) The well-being of high-skilled workers: Interplay of autonomy, learning, and creativity. Praca doktorska, Uniwersytet im. J. Gutenberga w Mainz, Niemcy. Promotorzy: Thomas Rigotti (Uniwersytet im. J. Gutenberga w Mainz, Niemcy), Petra Lindfors (Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja), oraz Claudia Bernhard-Oettel (Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja).

Bujacz, A. (2009). Realizacja preferencji poznawczych w procesie twórczego projektowania. Praca magisterska, Instytut Psychologii UAM, Poznań. Promotor: Elżbieta Hornowska